-->

Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ

Το παραδοσιακό  σπίτι στην Κάλυμνο είναι μονόχωρο ή μονόσπιτο, η λεγόμενη «κατζιά», που μαζί με το διευρυμένο τύπο του, το ανωγοκάτωγο, κτίζονταν ως τα τέλη του 19ου αιώνα. Εσωτερικά περιλαμβάνει τον παραδοσιακό υπερυψωμένο ξύλινο κρέββατο με αποθηκευτικό χώρο στο κάτω μέρος του. Το ανωγοκάτωγο σπίτι αποτελείται από το κατώι χαμηλά με τους δευτερεύοντες χώρους (κουζίνα, αποθήκη, στέρνα) και τον επάνω χώρο, το ανώι, προορισμένο για τα δωμάτια. Χαρακτηριστικό των σπιτιών στη Κάλυμνο είναι το χρώμα. Παλαιότερα τα σπίτια βάφονταν γαλάζια, άσπρα ή με γήινα χρώματα. Σήμερα όμως χρησιμοποιείται μεγαλύτερη ποικιλία χρωμάτων.

Η Κάλυμνος άνθισε οικονομικά στο τέλος του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου. Ένα μέρος της των κεφαλαίων επενδύθηκε στη δόμηση ή την ανάπλαση των σπιτιών. Έτσι κτίστηκαν αρχοντικά που ξεχώρισαν χάρη στη μεγαλοπρέπειά τους από τα παραδοσιακάσπίτια. Παράλληλα εκείνη την εποχή, εμφανίστηκαν τα πρώτα νεοκλασικά που, στην πλειοψηφία τους, έχουν και παραδοσιακά στοιχεία. Εδώ κυριαρχεί η μεγαλύτερη κατανομή των χώρων αφού τα δωμάτια είναι πολύ πιο μεγάλα από αυτά των παραδοσιακών σπιτιών. Παράλληλα, στις λαϊκές περιοχές αναπτύχθηκε ένας νέος ρυθμός αρχιτεκτονικής, που αποτελεί συνδυασμό  λαϊκών στοιχείων και λιγότερων νεοκλασικών.

Στη Χώρα και κυρίως στην Πόθια συναντά κανείς μεγάλη ποικιλία παραδοσιακών σπιτιών, από απλά ισόγεια με ένα ή περισσότερα δωμάτια έως εντυπωσιακά διώροφα και τριώροφα με έντονα τα στοιχεία του νεοκλασικού ρυθμού. Τα περισσότερα παραδοσιακά σπίτια υπάρχουν στις συνοικίες του Αγίου Θεολόγου, του Αγίου Νικολάου, της Αγίας Τριάδας, του Αγίου Μάμμα, της Υπαπαντής, της Ευαγγελίστριας και στις Πατήθριες.

Help us improve the translation for your language

You can change any text by clicking on (press Enter after changing)

X